تکرار رمز عبور در فرم عضویت جایزه بارون چیست؟

خلاصه
1398/05/25

در فرم عضویت سایت جایزه بارون یک گزینه بنام «تکرار رمز عبور» وجود دارد. اگر برایتان سوال است که این تکرار رمز عبور چیست، لطفا این مقاله را بخوانید.


تکرار رمز عبور در فرم عضویت جایزه بارون چیست؟
در فرم عضویت سایت جایزه بارون یک گزینه بنام «تکرار رمز عبور» وجود دارد. اگر برایتان سوال است که این تکرار رمز عبور چیست، لطفا این مقاله را بخوانید.


تکرار رمز عبور در سایت جایزه بارون چیست؟
هنگام عضویت در سایت جایزه بارون شما باید یک نام کاربری و رمز عبور منحصر به فرد را برای خودتان انتخاب کنید.  در قسمت رمز باید یک رمز دلخواه را وارد کنید و سپس همان رمزی که وارد نموده اید را  باید یکبار دیگر در قسمت تکرار رمز عبور وارد کنید. بصورت کلی می توان گفت رمز دلخواهتان را دوبار باید در این فرم وارد کنید، یکبار در قسمت رمز عبور و یکبار در قسمت تکرار رمز عبور. یک رمز باید در دو قسمت بصورت تکراری وارد شود.دیگر مقالات از سایت جایزه بارون :