کاربرد تلفن همراه در فرم جایزه بارون چیست؟

خلاصه
1398/05/25

در فرم عضویت سایت جایزه بارون یک گزینه بنام «تلفن همراه» وجود دارد. اگر برایتان سوال است که این تلفن همراه چه کاربردی دارد، لطفا این مقاله را بخوانید.


کاربرد تلفن همراه در فرم جایزه بارون چیست؟
در فرم عضویت سایت جایزه بارون یک گزینه بنام «تلفن همراه» وجود دارد. اگر برایتان سوال است که این تلفن همراه چه کاربردی دارد، لطفا این مقاله را بخوانید.


کاربرد تلفن همراه در سایت جایزه بارون؟
هنگام عضویت در سایت جایزه بارون شما باید یک تلفن همراه را وارد کنید. تلفن همراه باید بصورت 11 رقمی باشد. برای مثال باید بصورت 09300000000  وارد شود. در قسمت تلفن همراه باید تلفن همراهی که فعال باشد و هم اکنون در اختیار شما است را وارد کنید.
نکته:
این تلفن همراه را یک تلفن معتبر وارد کنید، چون هنگام دریافت جایزه باید در حساب کاربری تلفن همراه شما فعال باشد.دیگر مقالات از سایت جایزه بارون :