مهلت شرکت در مسابقات سایت جایزه بارون تا چه زمانی است؟

خلاصه
1398/05/25

اگر از بالای سایت یا در محیط کاربری روی گزینه « مسابقات» شرکت کنید، لیست مسابقاتی که در سایت جایزه بارون موجود است را بصورت یک جدول مشاهده می کنید. در جلوی هر یک از مسابقات یک


مهلت شرکت در مسابقات سایت جایزه بارون تا چه زمانی است؟
اگر از بالای سایت یا در محیط کاربری روی گزینه « مسابقات» شرکت کنید، لیست مسابقاتی که در سایت جایزه بارون موجود است را  بصورت یک جدول مشاهده می کنید. در جلوی هر یک از مسابقات یک گزینه بنام «پایان» وجود دارد. شما تا این زمان مهلت دارید در مسابقات شرکت کنید.
سوال:


آیا می شود پس از تاریخ پایان مسابقه هم شرکت کنم؟
خیر، پس از پایان یافتن مسابقات بصورت خودکار شرکت در مسابقه امکان پذیر نمی باشد.دیگر مقالات از سایت جایزه بارون :