مسابقه ویژه عید قربان سال 1398

مسابقه ویژه عید قربان برای تمامی سنین در سایت جایزه بارون برگزار می شود. در این مسابقه کاربران باید به سه سوال چند گزینه ای پاسخ دهند،سطح مسابقه ساده است و به راحتی می توانید در آن شرکت کنید.


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 1
 • نام مسابقه: مسابقه ویژه عید قربان سال 1398
 • نوع مسابقه: دانستی
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/05/21 08:00:00
 • تاریخ پایان: 1398/05/21 11:00:00
 • اعلام نتایج: 1398/05/21 12:06:59
 • شرح مسابقه: مسابقه ویژه عید قربان برای تمامی سنین در سایت جایزه بارون برگزار می شود. در این مسابقه کاربران باید به سه سوال چند گزینه ای پاسخ دهند،سطح مسابقه ساده است و به راحتی می توانید در آن شرکت کنید.

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول مبلغ 700،000 ریال
 • جایزه نفر دوم مبلغ 500،000 ریال
 • جایزه نفر سوم مبلغ 30،000