مسابقه چیستان شماره 10

در این مسابقه یک چیستان بسیار آسان از شما پرسیده می شود که باید به آن پاسخ دهید. در این مسابقه از سایت جایزه بارون زمانی وجود ندارد. و هر شرکت کننده تنها یکبار می تواند در این مسابقه شرکت کند.


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 10
 • نام مسابقه: مسابقه چیستان شماره 10
 • نوع مسابقه: چیستان
 • گروه مسابقه: اطلاعات عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/06/09 22:05:06
 • تاریخ پایان: 1398/06/15 23:59:59
 • اعلام نتایج: 1398/06/16 23:59:59
 • شرح مسابقه: در این مسابقه یک چیستان بسیار آسان از شما پرسیده می شود که باید به آن پاسخ دهید. در این مسابقه از سایت جایزه بارون زمانی وجود ندارد. و هر شرکت کننده تنها یکبار می تواند در این مسابقه شرکت کند.

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول مبلغ 350،000 ریال
 • جایزه نفر دوم مبلغ 250،000 ریال
 • جایزه نفر سوم مبلغ 150،000 ریال