مسابقه شماره دوازده مسابقه چیستان

این مسابقه یک مسابقه آسان است با موضوع چیستان. در این مسابقه هر شرکت کننده حق یکبار شرکت در مسابقه را دارد و باید پاسخ یک چیستان آسان را وارد کنید. به شرکت کنندگان در این مسابقه به قید قرعه جایزه نقدی داده خواهد شد. اسپانسر این مسابقه سایت نت موج نیازمندی های آنلاین می باشد.


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 12
 • نام مسابقه: مسابقه شماره دوازده مسابقه چیستان
 • نوع مسابقه: چیستان
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/06/31 19:40:06
 • تاریخ پایان: 1398/07/08 23:59:59
 • اعلام نتایج: 1398/07/09 22:59:59
 • شرح مسابقه: این مسابقه یک مسابقه آسان است با موضوع چیستان. در این مسابقه هر شرکت کننده حق یکبار شرکت در مسابقه را دارد و باید پاسخ یک چیستان آسان را وارد کنید. به شرکت کنندگان در این مسابقه به قید قرعه جایزه نقدی داده خواهد شد. اسپانسر این مسابقه سایت نت موج نیازمندی های آنلاین می باشد.

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول مبلغ 450،000 ریال وجه نقد
 • جایزه نفر دوم مبلغ 250،000 ریال وجه نقد
 • جایزه نفر سوم مبلغ 70،000 ریال وجه نقد