در سایت نت موج چند نوع آگهی درج می شود

در سایت نت موج چند نوع آگهی درج می شود؟ شما می توانید با مراجعه به سایت نت موج و با اندکی وقت گذاشتن جواب این مسابقه جایزه بارون را پیدا کنید و برنده مسابقه سایت جایزه بارون باشید.


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 13
 • نام مسابقه: در سایت نت موج چند نوع آگهی درج می شود
 • نوع مسابقه: دانستی
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/07/23 20:05:06
 • تاریخ پایان: 1398/08/01 18:59:59
 • اعلام نتایج: 1398/08/01 23:59:59
 • شرح مسابقه: در سایت نت موج چند نوع آگهی درج می شود؟ شما می توانید با مراجعه به سایت نت موج و با اندکی وقت گذاشتن جواب این مسابقه جایزه بارون را پیدا کنید و برنده مسابقه سایت جایزه بارون باشید.

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول 450000 ریال
 • جایزه نفر دوم 350000 ریال
 • جایزه نفر سوم 250000