چیستان آذر نودوهشت

مسابقه آذر 98 یک چیستان ساده می باشد که امیدواریم برنده مسابقه شما کاربر محترم باشید. آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 15
 • نام مسابقه: چیستان آذر نودوهشت
 • نوع مسابقه: چیستان
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/09/04 23:30:06
 • تاریخ پایان: 1398/09/30 20:59:59
 • اعلام نتایج: 1398/09/30 23:59:59
 • شرح مسابقه: مسابقه آذر 98 یک چیستان ساده می باشد که امیدواریم برنده مسابقه شما کاربر محترم باشید. آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول 350000 ریال
 • جایزه نفر دوم 250000 ریال
 • جایزه نفر سوم 150000 ریال