مسابقه دوم دی جایزه بارون

چیستان این مسابقه عبارت است از اینکه کدام کلمه در فرهنگ لغت به اشتباه تلفظ شده است؟ که اسپانسر این چیستان وب سایت نت موج می باشد و جوایز نقدی در نظر گرفته شده امیدواریم برنده این مسابقه شما کاربر محترم باشید.


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 17
 • نام مسابقه: مسابقه دوم دی جایزه بارون
 • نوع مسابقه: چیستان
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/10/03 23:05:06
 • تاریخ پایان: 1398/10/30 23:59:59
 • اعلام نتایج: 1398/11/01 23:59:59
 • شرح مسابقه: چیستان این مسابقه عبارت است از اینکه کدام کلمه در فرهنگ لغت به اشتباه تلفظ شده است؟ که اسپانسر این چیستان وب سایت نت موج می باشد و جوایز نقدی در نظر گرفته شده امیدواریم برنده این مسابقه شما کاربر محترم باشید.

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول 650000 ریال
 • جایزه نفر دوم 550000 ریال
 • جایزه نفر سوم 400000 ریال