مسابقه چیستان بهمن نودو هشت

مسابقه این دوره یک چیستان ساده می باشد که سایت گل لیست اسپانسر این مسابقه می باشد.


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 18
 • نام مسابقه: مسابقه چیستان بهمن نودو هشت
 • نوع مسابقه: چیستان
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/11/18 12:05:06
 • تاریخ پایان: 1398/11/30 14:59:59
 • اعلام نتایج: 1398/11/30 23:59:59
 • شرح مسابقه: مسابقه این دوره یک چیستان ساده می باشد که سایت گل لیست اسپانسر این مسابقه می باشد.

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول 450000 ریال
 • جایزه نفر دوم 350000 ریال
 • جایزه نفر دوم 250000 ریال