مسابقه جایزه بارون ویژه بهمن و اسفند

این مسابقه چیستان ساده ایی می باشد که اسپانسر آن سایت نت موج ویژه آخر بهمن ماه تا پانزدهم اسفند برقرار می باشد.


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 19
 • نام مسابقه: مسابقه جایزه بارون ویژه بهمن و اسفند
 • نوع مسابقه: چیستان
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/11/25 12:05:06
 • تاریخ پایان: 1398/12/15 20:59:59
 • اعلام نتایج: 1398/12/15 23:59:59
 • شرح مسابقه: این مسابقه چیستان ساده ایی می باشد که اسپانسر آن سایت نت موج ویژه آخر بهمن ماه تا پانزدهم اسفند برقرار می باشد.

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول 450000 ریال
 • جایزه نفر دوم 350000 ریال
 • جایزه نفر سوم 250000 ریال