جستجوی رتبه لینک گل لیست

جستجوی رتبه لینک های سایت گل لیست این مسابقه مربوط به جستجو در گوگل می باشد و کاربر باید به فارسی در گوگل سرچ کند و صفحه لینک مورد نظر را بنویسد در صفحه چندم و سطر چندم می باشد و سوالی از کاربر شده که باید جواب داده شود جستجوی رتبه لینک های سایت گل لیست


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 20
 • نام مسابقه: جستجوی رتبه لینک گل لیست
 • نوع مسابقه: دانستی
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/12/05 14:05:06
 • تاریخ پایان: 1398/12/08 14:59:59
 • اعلام نتایج: 1398/12/08 14:59:59
 • شرح مسابقه: جستجوی رتبه لینک های سایت گل لیست این مسابقه مربوط به جستجو در گوگل می باشد و کاربر باید به فارسی در گوگل سرچ کند و صفحه لینک مورد نظر را بنویسد در صفحه چندم و سطر چندم می باشد و سوالی از کاربر شده که باید جواب داده شود جستجوی رتبه لینک های سایت گل لیست

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول شارژ 10000 ریالی همراه اول
 • جایزه نفر دوم شارژ 10000 ریالی همراه اول
 • جایزه نفر سوم شارژ 10000 ریالی همراه اول