پیدا نمودن لینک در سایت گل لیست

در این مسابقه پولی از شما خواسته می شود چک کنید، یک صفحه از سایت گل لیست در صفحه چندم گوگل می باشد. مسابقه بسیار آسان است و دارای جایزه نقدی می باشد. برای شرکت در یک مسابقه ویژه هم اکنون اقدام کنید. (این مسابقه تا تاریخ 29 اسفند 1398 تمدید شد)


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 21
 • نام مسابقه: پیدا نمودن لینک در سایت گل لیست
 • نوع مسابقه: دانستی
 • گروه مسابقه: فناوری اطلاعات
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/12/09 22:43:06
 • تاریخ پایان: 1398/12/29 23:59:59
 • اعلام نتایج: 1398/12/29 23:59:59
 • شرح مسابقه: در این مسابقه پولی از شما خواسته می شود چک کنید، یک صفحه از سایت گل لیست در صفحه چندم گوگل می باشد. مسابقه بسیار آسان است و دارای جایزه نقدی می باشد. برای شرکت در یک مسابقه ویژه هم اکنون اقدام کنید. (این مسابقه تا تاریخ 29 اسفند 1398 تمدید شد)

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول شارژ 10،000 ریالی
 • جایزه نفر دوم شارژ 10،000 ریالی
 • جایزه نفر سوم شارژ 10،000 ریالی