دنبال نمودن صفحه فروشگاه بدوتوشاپ در اینستاگرام

در این مسابقه شما باید، عضو پیج اینستاگرام فروشگاه بدوتوشاپ به آدرس bodo2shop@ شوید. پیج اینستاگرام را دنبال کنید. نتیجه مسابقه از طریق پیج بدوتوشاپ و جایزه بارون نشان اعلام می شود.


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 27
 • نام مسابقه: دنبال نمودن صفحه فروشگاه بدوتوشاپ در اینستاگرام
 • نوع مسابقه: عضویت در اینستاگرام
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1399/09/04 11:43:06
 • تاریخ پایان: 1399/12/04 23:59:59
 • اعلام نتایج: 1399/12/12 23:59:59
 • شرح مسابقه: در این مسابقه شما باید، عضو پیج اینستاگرام فروشگاه بدوتوشاپ به آدرس bodo2shop@ شوید. پیج اینستاگرام را دنبال کنید. نتیجه مسابقه از طریق پیج بدوتوشاپ و جایزه بارون نشان اعلام می شود.

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول مبلغ 60،000 ریال
 • جایزه نفر دوم مبلغ 40،000 ریال
 • جایزه نفر سوم مبلغ 20،000 ریال