مسابقه چیستان ومعمایی تابستان 98

مسابقه چیستان تابستان 98 مسابقه ایی جالب برای سرگرمی وتفکر بدون نیاز به هیچ هزینه ایی می توانید در این مسابقه در سایت جایزه بارون شرکت نمایید.


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 4
 • نام مسابقه: مسابقه چیستان ومعمایی تابستان 98
 • نوع مسابقه: چیستان
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/05/21 17:00:00
 • تاریخ پایان: 1398/05/22 12:00:00
 • اعلام نتایج: 1398/05/22 13:00:00
 • شرح مسابقه: مسابقه چیستان تابستان 98 مسابقه ایی جالب برای سرگرمی وتفکر بدون نیاز به هیچ هزینه ایی می توانید در این مسابقه در سایت جایزه بارون شرکت نمایید.

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول مبلغ200،000 ریال
 • جایزه نفر دوم مبلغ 150،000 ریال
 • جایزه نفر سوم مبلغ 100،000ریال