مسابقه چستان شماره6 تابستان 1398

در این مسابقه یک سوال از کاربران پرسیده می شود، کاربران باید سوال را بخوانند و یک جواب را در پاسخ به سوال تایپ کنند. سوال این چیستان بسیار ساده است.


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 6
 • نام مسابقه: مسابقه چستان شماره6 تابستان 1398
 • نوع مسابقه: چیستان
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/05/23 08:05:06
 • تاریخ پایان: 1398/05/24 18:59:59
 • اعلام نتایج: 1398/05/24 20:59:59
 • شرح مسابقه: در این مسابقه یک سوال از کاربران پرسیده می شود، کاربران باید سوال را بخوانند و یک جواب را در پاسخ به سوال تایپ کنند. سوال این چیستان بسیار ساده است.

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول مبلغ 150،000 ریال
 • جایزه نفر دوم مبلغ 100،000 ریال
 • جایزه نفر سوم مبلغ 50،000 ریال