مسابقه هوش98

اگر ساعت 12 ظهر هوا بارانی باشد آیا می‌توان انتظار داشت هوا در 72 ساعت بعد آفتابی شود؟


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 7
 • نام مسابقه: مسابقه هوش98
 • نوع مسابقه: چیستان
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/05/27 11:30:06
 • تاریخ پایان: 1398/05/27 12:30:59
 • اعلام نتایج: 1398/05/27 13:30:59
 • شرح مسابقه: اگر ساعت 12 ظهر هوا بارانی باشد آیا می‌توان انتظار داشت هوا در 72 ساعت بعد آفتابی شود؟

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول 300،000 ریال
 • جایزه نفر دوم 200،000 ریال
 • جایزه نفر سوم 100،000 ریال