مسابقه چیستان آسان شماره نه

در این مسابقه یک سوال آسان بصورت یک چیستان از شما پرسیده می شود که شما باید به آن پاسخ دهید. این مسابقه از سری مسابقات سرگرمی سایت جایزه بارون می باشد. به راحتی در این مسابقه می توانید شرکت کنید و برنده جایزه و پول نقد شوید.


جزییات مسابقه:

 • شماره مسابقه: 9
 • نام مسابقه: مسابقه چیستان آسان شماره نه
 • نوع مسابقه: چیستان
 • گروه مسابقه: عمومی
 • امکان ویرایش پس از شرکت در مسابقه: ندارد
 • تاریخ شروع: 1398/06/02 12:30:06
 • تاریخ پایان: 1398/06/08 23:59:59
 • اعلام نتایج: 1398/06/10 23:22:22
 • شرح مسابقه: در این مسابقه یک سوال آسان بصورت یک چیستان از شما پرسیده می شود که شما باید به آن پاسخ دهید. این مسابقه از سری مسابقات سرگرمی سایت جایزه بارون می باشد. به راحتی در این مسابقه می توانید شرکت کنید و برنده جایزه و پول نقد شوید.

جوایز این مسابقه:

 • جایزه نفر اول مبلغ 200،000 ریال پول نقد
 • جایزه نفر دوم مبلغ 150،000 ریال پول نقد
 • جایزه نفر سوم مبلع 100،000 ریال پول نقد